Personvern

Brevik Hunde- og Kattepensjonat er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: brevikgaard.no

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Grunnleggende informasjon: Navn, fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, epostadresse
 • Kundehistorikk og kundeengasjement: BForespørsels- og bestillingsopplysninger og avtaler samt tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på tjenester.
 • Cookies: se vår informasjon om cookies her – /cookie-erklaering-eu/

Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss.

For øyeblikket har vi to kontaktskjemaer tilgjengelig for deg. Generelt kontaktskjema som du finner her /#ta_kontakt og skjema for forespørsel om opphold som du finner her /bestill-opphold/.

Informasjon du registrerer og sender inn ved hjelp av disse skjemaene vil bli lagret for senere referanse.

Hvis du vil at vi skal slette alle eller deler av informasjonen din i kontaktskjemadatabasen vår, vennligst gi oss beskjed, så tar vi oss av slettingen.

Les mer om hvordan du administrerer dine informasjonskapsler her: https://nettvett.no/slik-administrerer-du-informasjonskapsler/

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har forespurt (og bestilt) en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på karinn@brevikgaard.no.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Data for nettstedsanalyser

Denne nettsiden bruker Burst Statistics for å spore brukeratferd for å forbedre brukeropplevelsen. All statistikk er anonymisert.

Du kan lese mer på Burst Statistics sin nettside: https://burst-statistics.com/

Hvordan vi beskytter dine data og hvilke databruddsprosedyrer vi har på plass.

Vi bruker følgende verktøy for beskyttelse av nettstedet:

WORDFENCE SECURITY PLUGIN – (https://www.wordfence.com/)

 • Brannmur
 • Nettstedskanning
 • Utvidelsesskanning (for nødvendige oppdateringer)
 • IP-blokkering
 • Landsblokkering
 • Innloggings beskyttelser


MANAGE WP – (https://managewp.com/)

 • Daglig kjøring av backup
 • Nettstedets sikkerhetsskanninger
 • Ytelsesskanninger
 • Utvidelsesskanning (for nødvendige oppdateringer)
 • Deteksjon av søppelpost


WP ROLLBACK – (https://wordpress.org/plugins/wp-rollback/)

Denne utvidelsen vil tilbakestille ethvert tema eller utvidelser fra WordPress.org til en hvilken som helst tidligere (eller nyere) versjon. En sikkerhetstiltak dersom noe skulle gå galt ved oppdatering av en utvidelse.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

Publisert den 01.10.2023